Wypełnij formularz, odezwiemy się z ofertą


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Incoterms 2010

  da_DKen_GBfinb_NOpl_PLsv_SE

  Poniżej znajdują się krótkie opisy 11 zasad z wersji Incoterms® 2010. Należy je czytać w kontekście pełnego oficjalnego tekstu zasad, które można uzyskać w ICC BusinessBookstore.

  Lista obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

  Zasady dotyczące wszystkich warunków transportu

  EXW Ex Works

  “Ex Works” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar do dyspozycji kupującego, gdy umieszcza towar do dyspozycji kupującego w lokalu sprzedającego lub w innym wskazanym miejscu (tj. w fabryce, magazynie itp.) Sprzedawca nie musi dokonywać załadunku towaru na żaden odbierający pojazd, ani nie musi przygotowywać towaru do eksportu, jeżeli taka odprawa ma zastosowanie.

  FCA Free Carrier
  “Free Carrier” oznacza, że sprzedający dostarcza towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego w lokalu sprzedającego lub w innym wskazanym miejscu. Zaleca się stronom jak najdokładniejsze wskazanie punktu we wskazanym miejscu dostawy, ponieważ ryzyko przechodzi na kupującego w tym momencie.

  CPT Carriage Paid To
  “Carriage Paid To” oznacza, że sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez sprzedawcę w uzgodnionym miejscu (jeżeli takie miejsce zostało uzgodnione między stronami) oraz że sprzedawca musi zawrzeć umowę i ponieść koszty przewozu niezbędne dla dostarczenia towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia.

  CIP Carriage And Insurance Paid To
  “Carriage and Insurance Paid to” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez sprzedawcę w uzgodnionym miejscu (jeżeli takie miejsce zostało uzgodnione między stronami) oraz że sprzedawca musi zawrzeć umowę i ponieść koszty przewozu niezbędne dla dostarczenia towaru do wskazanego miejsca przeznaczenia.  Sprzedawca zawiera również umowę ubezpieczeniową od ryzyka kupującego związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru podczas przewozu. Kupujący powinien pamiętać, że w ramach CIP sprzedawca jest zobowiązany do uzyskania ubezpieczenia tylko do wysokości minimalnej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli nabywca chce mieć większą ochronę ubezpieczeniową, będzie musiał uzgodnić to w wyraźny sposób ze sprzedawcą, albo zawrzeć we własnym zakresie dodatkowe umowy ubezpieczeniowe.

  DAT Delivered At Terminal
  “Delivered at Terminal” oznacza, że sprzedawca dostarcza, gdy towar, po rozładowaniu z przybyłego środka transportu, zostaje oddany do dyspozycji kupującego w wyznaczonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub miejscu przeznaczenia. „Terminal” obejmuje miejsce, zadaszone lub nie, takie jak nabrzeże, magazyn, port kontenerowy lub droga, kolejowy lub lotniczy terminal towarowy. Sprzedający ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do nich i ich rozładowaniem w terminalu we wskazanym porcie lub miejscu przeznaczenia.

  DAP Delivered At Place
  “Delivered at Place” oznacza, że sprzedawca dostarcza , gdy towary są oddawane do dyspozycji kupującego na przybyłym środku transportu, gotowym do rozładunku we wskazanym miejscu przeznaczenia. Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyko związane z dostarczeniem towaru do wskazanego miejsca.

  DDP Delivered Duty Paid
  “Delivered Duty Paid” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar, gdy towar jest oddany do dyspozycji kupującego, po odprawie celnej importowej, na przybyłych środkach transportu gotowych do rozładunku we wskazanym miejscu przeznaczenia. Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z dostarczeniem towarów do miejsca przeznaczenia i ma obowiązek dokonać zarówno odprawę celną eksportową, jak i importową, uiszczenia wszelkich opłat za wywóz i przywóz oraz do przeprowadzenia wszystkich czynności celnych.

  Zasady dotyczące transportu morskiego i śródlądowego

  FAS Free Alongside Ship
  “Free Alongside Ship” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar, gdy towar został umieszczony wzdłuż burty statku (np. na nabrzeżu lub barce) wyznaczonego przez nabywcę, w wyznaczonym porcie wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towary znajdują się wzdłuż statku, a kupujący ponosi wszelkie koszty od tego momentu.

  FOB Free On Board
  “Free On Board” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar na pokład statku wyznaczonego przez nabywcę w wyznaczonym porcie wysyłki lub nabywa towar już w ten sposób dostarczony. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towary znajdują się na pokładzie statku, a kupujący ponosi wszelkie koszty od tego momentu.      

  CFR Cost and Freight
  “Cost and Freight” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar na pokład statku lub dokonuje zakupu towaru już w ten sposób dostarczonego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towar znajduje się na pokładzie statku. Sprzedawca musi zawrzeć umowę i pokryć koszty oraz fracht niezbędne do dostarczenia towarów do wskazanego portu przeznaczenia.

  CIF Cost, Insurance and Freight
  “CIF Cost, Insurance nad Freight” oznacza, że sprzedawca dostarcza towar na pokład statku lub dokonuje zakupu towaru już w ten sposób dostarczonego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi, gdy towar znajduje się na pokładzie statku. Sprzedawca musi zawrzeć umowę i pokryć koszty oraz fracht niezbędne do dostarczenia towarów do wskazanego portu przeznaczenia.

  Sprzedawca zawiera również umowę ubezpieczenia od ryzyka kupującego związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru podczas przewozu. Kupujący powinien pamiętać, że w ramach CIP sprzedawca jest zobowiązany do uzyskania ubezpieczenia tylko do wysokości minimalnej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli nabywca chce mieć większą ochronę ubezpieczeniową, będzie musiał uzgodnić to w wyraźny sposób ze sprzedawcą, albo zawrzeć we własnym zakresie dodatkowe umowy ubezpieczeniowe.

  Jak możemy Tobie pomóc?

  Uzyskaj wycenę Kontakt

  POZWÓL ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZASPOKOI TWOJE POTRZEBY.

  Potrzebujesz transport dla swojego ładunku drogą lądową, morską lub powietrzną, niestandardowych rozwiązań dla bardziej wymagających transportów projektowych lub rozwiązań logistycznych dla Twojej firmy? Masz pytania lub komentarze dotyczące naszych usług? Jesteś zainteresowany naszą firmą lub możliwościami, które możemy zaoferować?

  Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami!
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and Terms of Service apply.